The local Organizing Committee (LOC)

Co-Chairs:

  ● XU, Binyan (East China Normal Universty)

  ● BAO, Jiansheng (East China Normal University)

Secretary:

  ● WU, Yingkang (East China Normal University)

Members:

  ● CAO, Yiming (Beijing Normal University)

  ● CHAI, Jun (East China Normal University)

  ● CHEN, Yifei (Chinese Mathematical Society)

  ● CHEN, Yuelan (East China Normal University)

  ● CHENG, Jing (East China Normal University)

  ● FAN, Lianghuo (East China Normal University)

  ● FENG, Zhigang (Shanghai High School)

  ● HE, Yijie (East China Normal University)

  ● HUANG, Hua (Teaching Research Dept., Shanghai Municipal Education Commission)

  ● KONG, Qiping (East China Normal University)

  ● LI, Honghong (East China Normal University)

  ● LIU, Di (East China Normal University)

  ● LU, Xiaoli (East China Normal University)

  ● NI, Ming (East China Normal University Press)

  ● SONG, Naiqing (Southwest University)

  ● TAN, Shengli (East China Normal University)

  ● WANG, Xiaoqin (East China Normal University)

  ● WANG, Jialu (East China Normal University)

  ● XIONG, Bin (East China Normal University)

  ● YAO, Yijun (Shanghai Mathematical Society)

  ● ZHANG, Jianyue (People’s Education Press)

  ● ZHANG, Jinyu (East China Normal University)

  ● ZHU, Yan (East China Normal University)

  ● ZOU, Jiachen (East China Normal University)